Skip to main content

HYLA EST стандардна опрема

HYLA EST

Секој HYLA излегува од нашата фабрика со прилично голем пакет на стандардни додатоци.

Ова ќе ве опреми за најчестите употреби на уредот и ќе ви овозможи веднаш да започнете.


ПОВЕЌЕНАМЕНСКА ШИРОКА ПАПУЧА

Веќе може да се претпостави дека вашата HYLA исто така се користи за усисување. Со својата концентрирана моќност, HYLA ги извлекува и цврсто залепени честички од прав од вашиот под. Таа е идеална за чистење на мазни подови и теписи.

 

 

ФЛЕКСИБИЛНО ЦРЕВО

Во зависност од видот на употреба тој е достапен во различни должини. Стандардна должина на на флексибилното црево е 2,20 m - што е подолго од било кое стандардно црево на пазарот.

 

 

ЦВРСТИ ЦЕВКИ ЗА СУВО ЧИСТЕЊЕ 2 КОМ

ЦВРСТИ ЦЕВКИ ЗА СУВО ЧИСТЕЊЕ 2 КОМ Индивидуално поставување за оптимално чистење со вашио HYLA систем.


РАСПРСКУВАЧ И ТЕСНА АЛАТКА


ЧЕТКА ЗА ОБЛЕКА


ЧЕТКА ЗА МЕБЕЛ


МОДУЛАРЕН КОМПЛЕТ