Skip to main content

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Единствен ефект на HYLA гејзер

HYLA EST системот за филтрирање е базиран на еден фасцинантен природен феномен - GEJZIR. Воздухот и прашината влегуваат во резервоарот за вода HYLA и создаваат влезен проток - HYLA гејзерот. На овој начин, оптималната филтрација е обезбедена со одделување на честички од вода со честички од прав во сепараторот. За подетален опис, ништо не е поубедливо од следните факти и бројки:

  • Максимална моќност на моторот: 730W
  • Брзина на сепаратор: 25000 вртежи во минута (РПМ - вртежи во минута)
  • Максимален проток на воздух: 2,5 m3 / min
  • Тежина без додатоци: 5,5 кг
  • Димензии: 36cm x 36cm x 56cm
  • Капацитет на филтер за вода: 4l
  • Должина на приклучен кабел: 7,5m

Air Cleaning Mode

Suction Mode