Skip to main content

СЕДИШТЕ НА HYLA КОМПАНИЈАТА

HYLA International GmbH & Co. KG

СЕДИШТЕ НА HYLA КОМПАНИЈАТА

Од своето основање во 1999 година, HYLA International успешно развива систем за чистење и перење воздух и просторија. Со повеќе од 6.000 претставници, HYLA е една од водечките компании во повеќе од 70 земји ширум светот. Фокусот на HYLA е маркетинг, продажба и сервис, како и близок контакт со своите клиенти и деловни партнери.

HYLA International е раководен од претседателот Вилфрид Мецгер.