Skip to main content

Вашиот контакт со HYLA International

The direct line to HYLA

Тука може да се најдат реклами, телефонски броеви и насоки. За новинарите постои прес преснимување со сите податоци. Сопствени информации за HYLA можете да ги најдете тука. Контактирајте со нас - се надеваме на нашето ново познавање!

 

 

 

 

HYLA International GmbH & Co. KG

HYLA International GmbH & Co. KG
Hornbergstraße 49
70794 Filderstadt

Germany

Tel: +49 (0) 711 770595 - 0
Fax: +49 (0) 711 770595 - 40
E-mail: info@hyla-international.de

Работни часови:

Mo-Fr: 8 am to 12 am and 1 pm to 5 pm

 

 

HYLA Manufacture

Hyla d.o.o.
Brnciceva ulica 47
1231 Ljubljana-Crnuce
Slovenia
Tel: +386 1 580 07 00
Fax: +386 1 561 23 14
E-Mail: hyla@hyla.si