Spring naar hoofd-inhoud

Waarom HYLA?

HYLA – voor uw welzijn en uw gezondheid

Hyla, dat beschouwd wordt als een van de beste op zijn domein, is het meest natuurlijke en het meest befaamde zuivering- en reinigingssysteem ter wereld, en dit voor uw welzijn en uw gezondheid.

De nieuwe HYLA EST neemt het fijn stof, gassen, allergenen en huismijten weg tijdens de reinigingsbeurt. Ter gelijker tijd zuivert de HYLA Est de lucht die u inademt door middel van een waterfilter. Door met de stofzuiger even langs te gaan, elimineert hij de onaangename geurtjes en verspreidt hij een fris en natuurlijk parfum in de woning die u elke dag reinigt. Het opgezogen stof en de onreinheden worden niet langer verzameld in een stofzak of ander verzamelmiddel, maar wel opgevangen in het water vooraleer het definitief verwijderd wordt. Tijdens dit reinigingsproces, worden de schadelijke bestanddelen die zich in de lucht bevinden opgevangen in het water waardoor de lucht voor 99,9% gezuiverd wordt.

Bovendien bespaart u ook op een zeef of papieren filters , die bij onze HYLA EST helemaal niet nodig zijn. Het reinigen van huizen en appartementen biedt inderdaad op deze wijze zowel ecologische als besparende voordelen, omdat men enerzijds onbruikbare afval vermijdt hetgeen ons milieu bezoedelt en anderzijds omdat men ook geen productie- en kosten voor afvalverwerking moet ophoesten. Omdat er geen papieren filters of zeven zijn die door het stof kunnen versluisd geraken, functioneert , zuivert en reinigt de HYLA EST alles terwijl hij op alle niveaus een absolute prestatie neer zet.

 

Dit wil zeggen dat de HYLA EST met enkel al een potentieel van 730W een zuigkracht kan realiseren die andere stofzuigers enkel kunnen bereiken met een lege stofzak en een potentieel van meer dan 2000W. Bij wijze van luchtzuivering heeft de HYLA EST maar 200W nodig. U zal het verschil reeds na enkele weken al kunnen zien, tot 80% minder stof en aanzienlijke besparingen op de elektriciteitskosten. En wat nog veel belangrijker is : u zal zich beter voelen in uw eigen nette woning.