Skip to main content

Technické údaje

Technické údaje

Unikátny HYLA gejzír efekt

Filtračný systém HYLA EST je založený na fascinujúcom prírodnom jave – GEJZÍR. Vzduch a prach vstupujúci do vodnej nádoby HYLA cez prívodnú trubicu vytvárajú vzostupný prúd vody - gejzír HYLA. Vytvorením zmesi kvapôčok vody a častíc prachu v separátore zaručuje tento gejzír optimálnu filtráciu. Podrobnejšie údaje:

  • maximálny výkon: 730 W
  • rýchlosť otáčok: 25 000 ot / min
  • maximálny prietok vzduchu: 2,5 m³ / min
  • hmotnosť bez príslušenstva: 5,5 kg
  • rozmery: 36 x 36 x 56 cm
  • vodná nádoba: 4 l
  • pripojovací kábel: 7,5 m

Air Cleaning Mode

Suction Mode