Skip to main content

Kariéra v HYLA

Staňte sa zástupcom spoločnosti HYLA

Staňte sa zástupcom HYLA na čiastočný úväzok alebo na plný úväzok - s HYLA si budete môcť sami definovať svoju profesijnú budúcnosť. Po krátkom období odborného zaškolenia a bezplatnej odbornej prípravy sa môžete rozhodnúť, či sa chcete stať členom nášho tímu ako predajca, distribútor alebo s potrebnou kvalifikáciou, a to aj ako dovozca značky HYLA.

Kontaktná osoba zodpovedná za Vás očakáva, že Vám vysvetlí všetky možnosti budúcej spolupráce.

Môžem Vás čoskoro privítať ako člena našej rodiny HYLA?

Wilfried Metzger

President

HYLA International GmbH & Co. KG