Skip to main content

Plus X Pris tilldelning

Plus X Pris tilldelning

 

Plus X-priset som ett pris för innovativ teknik, sport och livsstilsprodukter, är i sitt 13:e år 2016 och hedrar tillverkare för sin kvalitativa framgång. Albert Einstein sa en gång: "Utöver det förflutna, så är det framtiden som intresserar mig, eftersom det är där jag tänker leva." Med denna princip i åtanke särskiljer Plus X-priset produkter som är innovativa och lönsamma för framtiden och besitter minst en "Plus X" -faktor - tilläggsvärdet för en produkt.

De framsteg som gjorts resultaterar i att konsumenten får direkt nytta. Det är just sådana innovationer som förenklar våra liv, gör dem roligare och ekologiskt meningsfulla och präglas av Plus X Priset. För köparen representerar denna godkännandesedel en bestämd rekommendation att köpa. Plus X Priset hjälper konsumenterna i sina inköpsbeslut, vilket snabbt och enkelt visar de helt nyskapande och högkvalitativa produkter som HYLA.

Vi är väldigt stolta över att få 4 täta priser och att vara bland de bästa företagen i världen.