Skip to main content

Giải thưởng Plus X

Giải thưởng Plus X

 

Giải thưởng Plus X là giải thưởng cho các phát minh công nghệ, sản phẩm thể thao và đời sống, giải thưởng lần thứ 13 vào năm 2016, tôn vinh các nhà sản xuất có sản phẩm chất lượng hàng đầu. Albert Einstein đã từng nói: “Hơn cả quá khứ, tôi quan tâm tới tương lai vì đó là nơi tôi sẽ sống” . Với nguyên tắc này, giải thưởng Plus X phân biệt các sản phẩm sáng tạo với sản phẩm có tính khả thi trong tương lai và có ít nhất một yếu tố "Plus X" - giá trị bổ sung của sản phẩm.

 

Những tiến bộ đạt được đem lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng. Đó chính là những sáng tạo giúp đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta được tận hưởng và mang ý nghĩa sinh thái. Đây là những tiêu chí được đánh giá bởi giải thưởng Plus X. Đối với người mua, giải thưởng này đại diện cho một khuyến nghị nhất định để mua. Giải thưởng Plus X giúp người tiêu dùng đưa ra các quyết định mua hàng, giúp họ nhanh chóng và đơn giản tìm ra các sản phẩm thực sự sáng tạo và chất lượng cao như HYLA.

Chúng tôi vinh dự nhận được 4 giải thưởng và là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới.