Skip to main content

Công tác từ thiện của HYLA

Công tác từ thiện của HYLA

Chia sẻ thành công và giúp đỡ mọi người

Trên toàn thế giới, HYLA là sản phẩm có uy tín cao nhất đặc biệt là đối với khách hàng. Hợp tác với khách hàng là trọng tâm trong triết lý của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi đạt được thành công trên toàn cầu. Chúng tôi muốn chia sẻ thành công của mình với những người thiệt thòi hơn trong cuộc sống vì vậy chúng tôi cho ra đời chương trình từ thiện HYLA. Công tác từ thiện HYLA chỉ được hỗ trợ bởi đối tác bán hàng nội bộ HYLA. Tất cả các khoản đóng góp đều dành cho trẻ em có nhu cầu, như Quỹ Tabaluga, Tầm nhìn Thế giới và nhiều quỹ nổi tiếng khác cũng như các cơ sở lưu trú dành cho phụ nữ.