Skip to main content

Việc làm tại HYLA

Trở thành một đại diện của HYLA

Khi trở thành đại diện của HYLA dù là bán thời gian hay toàn thời gian thì bạn vẫn có thể định hướng được tương lai nghề nghiệp của mình. Sau một thời gian ngắn được học nghề và đào tạo miễn phí, bạn có thể tự do quyết định bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách như một đại lý, nhà phân phối, hoặc với những chứng nhận cần thiết, thậm chí bạn có thể là đơn vị nhập khẩu HYLA..

Người liên lạc với bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những khả năng có thể hợp tác trong tương lai.

Tôi có thể chào đón bạn trở thành thành viện của gia đình HYLA sớm được không?

Wilfried Metzger

Chủ tịch

HYLA International GmbH & Co. KG