Skip to main content

Làm sao để liên lạc với HYLA International

Liên lạc trực tiếp với HYLA

Rất nhiều con đường đưa bạn đến với HYLA.

Tại đây bạn có thể tìm được thông tin về địa chỉ, số điện thoại và hướng dẫn.

Đối với các nhà báo, có một phần để tải về với các thông tin đầy đủ

Với những người mới tiềm năng, đều có thể tìm thấy thông tin về HYLA tại đây .

Liên hệ với chúng tôi – chúng tôi mong được gặp bạn!

HYLA International GmbH & Co. KG

HYLA International GmbH & Co. KG
Hornbergstraße 49
70794 Filderstadt

Germany

Tel: +49 (0) 711 770595 - 0
Fax: +49 (0) 711 770595 - 40
E-mail: info@hyla-international.de

Thời gian làm việc:

Thứ 2-Thứ 6: 8:00 – 12:00 và 13:00 – 17:00

 

 

HYLA Manufacture

Hyla d.o.o.
Brnciceva ulica 47
1231 Ljubljana-Crnuce
Slovenia
Tel: +386 1 580 07 00
Fax: +386 1 561 23 14
E-Mail: hyla@hyla.si