Skip to main content
Jezik:

POLITIKA ZASEBNOSTI

1. PREGLED VARSTVA PODATKOV

Splošne informacije

V tem besedilu je na preprost in pregleden način opisano, kaj se bo ob obisku tega spletnega mesta dogajalo z vašimi osebnimi podatki. Izraz »osebni podatki« pomeni vse podatke, s pomočjo katerih vas je mogoče osebno prepoznati. Za podrobne informacije o varstvu podatkov glejte našo Izjavo o varstvu podatkov, ki je priložena na koncu tega besedila.

Shranjevanje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je pristojen za shranjevanje podatkov na tem spletnem mestu (tj. »upravljavec«)?

Podatke na tem spletnem mestu obdeluje upravljavec spletnega mesta, čigar kontaktni podatki so na voljo v razdelku »Informacije o pristojni stranki (v okviru GDPR je ta poimenovana »upravljavec«) tega Pravilnika o zasebnosti.

Kako shranjujemo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo zato, ker ste jih z nami delili. To npr. vključuje podatke, ki ste jih vnesli v naš kontaktni obrazec.

Druge podatke naši IT-sistemi zbirajo bodisi samodejno bodisi na podlagi privolitve, ki ste jo dali, ko ste obiskali naše spletno mesto. Ti podatki so pretežno tehnične narave (npr. vaš spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas obiska spletne strani). Ko obiščete to spletno mesto se ti podatki shranijo samodejno.

V katere namene uporabljamo vaše podatke?

Del teh podatkov je ustvarjenih z namenom zagotavljanja brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vzorcev vaše uporabe spletnega mesta.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Pravico imate kadarkoli zahtevati in brezplačno prejeti informacije o viru, prejemnikih in namenih osebnih podatkov, ki so shranjeni o vas. Imate tudi pravico zahtevati, da se vaši podatki popravijo ali izbrišejo. V primeru, da ste dali privolitev za obdelovanje podatkov, lahko to privolitev kadarkoli umaknete, kar nato vpliva na vse nadaljnje obdelovanje podatkov. Poleg tega imate pravico tudi zahtevati, da se v določenih okoliščinah obdelovanje vaših podatkov omeji. Razen tega se imate pravico tudi pritožiti pristojni agenciji za nadzor.

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem ali o kakšni drugi tematiki, povezani z varstvom podatkov, nas brez obotavljanja kontaktirajte.

Analitična orodja in orodja tretjih strank

Ob obisku bodo morda vzorci vaše uporabe tega spletnega mesta statistično analizirani. Takšne analize se izvajajo pretežno s pomočjo piškotkov in t.i. analitičnih programov.

Za podrobne informacije o teh analitičnih programih glejte našo Izjavo o varstvu podatkov spodaj.

2. Gostovanje in omrežja za dostavo vsebin (CDN)

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gostuje pri zunanjem ponudniku storitev (gostitelju). Osebni podatki, ki se zbirajo na tem spletnem mestu, se shranjujejo v strežnikih gostitelja. Ti podatki so, med drugim, IP-naslovi, kontaktni zahtevki, metapodatki in komunikacije, pogodbene informacije, imena, dostopi do spletnih strani in drugi podatki, ki se ustvarijo ob uporabi spletnega mesta.

Gostitelja uporabljamo za izvajanje pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR) ter zato, da varno, hitro in učinkovito zagotavljanje naših spletnih storitev prepustimo profesionalnemu ponudniku (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR).

Naš gostitelj vaše podatke obdeluje le v obsegu, potrebnem za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima do nas, in zato da lahko sledi našim navodilom glede takšnih podatkov.

Uporabljamo naslednjega gostitelja:

STRATO AG
Pascalstraße 10
10587 Berlin

Izvajanje pogodbe o obdelovanju podatkov

Da bi zagotovili obdelovanje podatkov v skladu s predpisi o varstvu podatkov, smo z našim gostiteljem sklenili pogodbo o obdelovanju nalogov.

3. Splošne in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci tega spletnega mesta in pripadajočih spletnih strani jemljemo vaše osebne podatke zelo resno. Zato vaše osebne podatke obravnavamo kot zaupne, in sicer v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in to Izjavo o varstvu podatkov.

Ob vsaki uporabi tega spletnega mesta se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so tisti, s pomočjo katerih vas je mogoče osebno prepoznati. V tej Izjavi o varstvu podatkov je razloženo, katere podatke zbiramo, kot tudi v katere namene jih uporabljamo. Razloženo je tudi na kakšen način in s kakšnim namenom se podatki zbirajo.

Opozarjamo vas še na to, da je internetni prenos podatkov (npr. prek e-pošte) izpostavljen varnostnim vrzelim. Podatkov ni mogoče v celoti zaščititi pred tem, da bi se do njih dokopale tretje osebe.

Informacije o pristojni stranki (v okviru GDPR je ta poimenovana »upravljavec«).

Upravljavec podatkov na tem spletnem mestu je:

HYLA International GmbH & Co. KG
Hornbergstr. 49
70794 Filderstadt

Telefon: +49 (0) 711 77 05 95 0
E-pošta: info(at)hyla-international.de

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki samostojno ali skupaj z drugimi odloča o tem, v kakšne namene in s kakšnimi sredstvi se bo obdelovalo osebne podatke (npr. imena, e-poštne naslove itd.).

Trajanje shranjevanja podatkov

Vaše osebne podatke hranimo, dokler ne pridejo več v poštev za doseganje namena, s katerim so bili zbrani, razen če je v tem pravilniku o zasebnosti navedeno neko bolj specifično trajanje shranjevanja. Če uveljavljate upravičeno zahtevo za izbris ali umaknete svojo privolitev v obdelavo podatkov, bomo vaše podatke izbrisali, razen če imamo druge zakonite razloge za hranjenje vaših osebnih podatkov (npr. zaradi davčne ali trgovinske zakonodaje); v tem primeru bomo podatke izbrisali ob prenehanju veljavnosti teh razlogov.

Informacije o prenosu podatkov v ZDA

Na našem spletnem mestu uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA. Ko so ta orodja aktivna, lahko pride do prenosa vaših osebnih podatkov v strežnike teh podjetij v ZDA. Opozoriti je treba, da se ZDA ne šteje za »varno tretjo državo«, kot je ta koncept opredeljen v zakonodaji o varstvu podatkov v EU. Podjetja v ZDA so dolžna na zahtevo varnostnih organov te države osebne podatke dati na razpolago tem organom, česar vi kot predmet teh podatkov ne morete zakonsko preprečiti. Zato ni mogoče izključiti možnosti obdelovanja, preučevanja in trajnega hranjenja vaših podatkov v strežnikih v ZDA z namenom nadzorovanja s strani državnih organov ZDA (npr. tajne službe). Nad takšno obdelavo nimamo vpliva.

Umik privolitve v obdelavo podatkov

Številne transakcije za obdelavo podatkov so možne le z vašo izrecno privolitvijo. Privolitev, ki ste jo nam dali, lahko tudi kadarkoli umaknete. Za to nam morate zgolj poslati neformalno zahtevo prek e-pošte. To ne bo vplivalo na zakonitost zbiranja podatkov, opravljenega pred tem, ko ste svojo privolitev umaknili.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih okoliščinah, pravica do zavrnitve neposrednega oglaševanja (21. člen GDPR)

V PRIMERU, DA SE PODATKI OBDELUJEJO NA PODLAGI TOČKE E ALI F 1. ODSTAVKA 6. ČLENA GDPR, IMATE PRAVICO KADARKOLI UGOVARJATI OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠIH EDINSTVENIH OKOLIŠČIN. TO VELJA TUDI ZA MOREBITNO PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČIL. ČE ŽELITE UGOTOVITI, NA KATERI PRAVNI PODLAGI SE IZVAJA OBDELOVANJE PODATKOV, GLEJTE TO IZJAVO O VARSTVU PODATKOV. ČE PODATE UGOVOR, BOMO ZADEVNE OSEBNE PODATKE PRENEHALI OBDELOVATI, RAZEN ČE LAHKO PODAMO PREPRIČLJIVO UTEMELJITEV, ZAKAJ OBDELOVANJE VAŠIH PODATKOV ODTEHTA VAŠE INTERESE, PRAVICE IN SVOBOŠČINE, ALI V PRIMERU, DA JE OBDELAVA PODATKOV POTREBNA ZARADU TERJANJA, IZVAJANJA ALI OBRAMBE ZAKONSKIH PRAVIC (ZAVRNITEV V SKLADU Z 1. ODSTAVKOM 21. ČLENA GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO Z NAMENOM NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA, LAHKO OBDELOVANJU ZADEVNIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMENE TAKŠNEGA OGLAŠEVANJE KADARKOLI UGOVARJATE. TO SE NANAŠA TUDI NA PROFILIRANJE, V KOLIKOR JE TO POVEZANO S TAKŠNIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE PODATE UGOVOR, SE VAŠI OSEBNI PODATKI NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA (ZAVRNITEV V SKLADU Z 2. ODSTAVKOM 21. ČLENA GDPR).

Pravica do pritožbe pristojni agenciji za nadzor

V primeru kršitev GDPR so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, upravičeni do pritožbe agenciji za nadzor, še posebej v državi članici, kjer imajo domicil ali kjer delajo, ali tam, kjer je prišlo do domnevne kršitve. Pravica pritožbe velja ne glede na to, kateri drugi administrativni ali kazenski postopki so na voljo kot pravna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate zahtevati, da vam ali tretji osebi predamo podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali za izpolnjevanje pogodbe, in sicer v obliki, ki je strojno berljiva in v pogosti uporabi. Če zahtevate neposreden prenos podatkov nekemu drugemu upravljavcu, bomo to storili le, če bo tehnično izvedljivo.

Šifriranje SSL in/ali TLS

Iz varnostnih razlogov in za zaščito pri prenosu zaupnih vsebin, kot so naročila ali povpraševanja, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja bodisi SSL- bodisi TLS-šifriranje. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se v naslovni vrstici brskalnika namesto »http://« pojavi »https://«, pa tudi po tem, da se v tej vrstici pojavi ikona ključavnice.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, se tretje osebe ne morejo dokopati do podatkov, ki nam jih pošiljate.

Informacije o podatkih, njihovo popravljanje in izbris

V okviru veljavnih zakonskih določil imate pravico kadarkoli zahtevati informacije o osebnih podatkih, ki so shranjeni o vas, kot tudi o njihovem izvoru, njihovih prejemnikih in o namenu obdelovanja teh podatkov. Pravico imate tudi do popravljanja ali izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja o tej temi ali kakršnakoli druga vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, nas lahko kadarkoli kontaktirate na naslovu, navedenem v razdelku »Zakonsko predpisane informacije«.

Pravica do zahtevanja omejitve obdelovanja

Pravico imate zahtevati, da se glede obdelovanja vaših osebnih podatkov postavijo omejitve. To lahko storite tako, da nas kadarkoli kontaktirate. Pravica zahtevati omejitev obdelovanja velja v naslednjih primerih:

 • Če oporekate pravilnosti podatkov, ki jih imamo shranjene o vas, bomo običajno potrebovali nekaj časa, da preverimo, ali imate za to oporekanje utemeljen razlog. Med potekom te raziskave imate pravico zahtevati, da obdelovanje vaših osebnih podatkov omejimo.
 • Če je obdelovanje vaših osebnih podatkov potekalo oz. še vedno poteka na nezakonit način, imate možnost namesto izbrisa vaših podatkov zahtevati omejitev njihovega obdelovanja.
 • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za izvajanje, obrambo ali terjanje zakonskih pravic, imate pravico namesto izbrisa vaših osebnih podatkov zahtevati omejitev njihovega obdelovanja.
 • Če podate ugovor v skladu z 21. členom, 1. odstavkom GDPR, se bodo vaše pravice tehtale nasproti našim. Dokler se ne ugotovi, čigave pravice prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelovanja vaših osebnih podatkov.

Če zahtevate omejitev obdelovanja vaših osebnih podatkov, se lahko ti podatki – z izjemo njihovega shranjevanja – obdelujejo le na podlagi vaše privolitve, ali z namenom terjati, izvajati ali braniti zakonske pravice, ali za obrambo pravic drugih fizičnih ali pravnih oseb, ali zaradi pomembnega javnega interesa, ki ga navede Evropska unija ali država članica EU.

Zavrnitev neželene e-pošte

S tem ugovarjamo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznih informacij, ki jih je treba navesti v obvestilu o uporabi spletnega mesta, za pošiljanje promocijskega in informativnega gradiva, ki ga nismo izrecno zahtevali. Upravljavci tega spletnega mesta in pripadajočih strani si pridržujejo izrecno pravico do pravnega ukrepanja v primeru neželenega pošiljanja promocijskih informacij, na primer v obliki neželene pošte.

4. Shranjevanje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naša spletna mesta in strani uporabljajo nekaj, čemur se v industriji reče »piškotki«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki vaši napravi ne morejo škoditi. Shranjujejo se bodisi začasno, torej dokler traja seja (sejni piškotki), bodisi tako, da se trajno shranijo v vaši napravi (trajni piškotki). Ko svoj obisk zaključite, se sejni piškotki samodejno izbrišejo. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši napravi, dokler jih bodisi neposredno ne izbrišete sami bodisi jih vaš brskalnik ne izbriše samodejno.

V nekaterih primerih se lahko ob obisku našega spletnega mesta v vaši napravi shranijo piškotki tretjih oseb. Ti piškotki vam in nam omogočijo uporabo nekaterih storitev, ki jih nudijo tretje osebe (npr. piškotki za izvajanje plačilnih storitev).

Piškotki imajo celo vrsto funkcij. Številni piškotki so v tehničnem smislu nujni, saj brez njih ne bi mogle delovati določene funkcije spletnega mesta (npr. funkcija nakupovalnega vozička ali prikazovanje videoposnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za analizo vzorcev uporabe spletnega mesta s strani uporabnikov, ali za prikazovanje promocijskih sporočil.

Piškotki, potrebni za izvajanje elektronskih komunikacij (nujno potrebni piškotki), tisti, ki so potrebni za zagotavljanje funkcij, ki jih želite uporabljati (funkcionalni piškotki, npr. za funkcijo nakupovalnega vozička), ali tisti, ki so potrebni za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki, ki omogočajo merjenje in vpogled v strukturo spletnega občinstva) se shranjujejo na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR, razen če je navedena kakšna druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes shranjevati piškotke z namenom zagotavljanja tehnično brezhibnega in optimiranega izvajanja storitev upravljavca. Če je bila zahtevana vaša privolitev v shranjevanje piškotkov, se ti piškotki shranjujejo izključno na podlagi te pridobljene privolitve (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR); to privolitev lahko kadarkoli umaknete.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas vsakič, ko se shranijo piškotki, obvesti, in da shranjevanje piškotkov odobri le v določenih primerih. Lahko tudi zavrnete sprejem piškotkov, bodisi v določenih primerih bodisi v splošnem, ali pa aktivirate funkcijo za samodejen izbris piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če so piškotki deaktivirani, so lahko funkcije spletnega mesta omejene.

Če so v uporabi piškotki tretjih oseb, ali če se piškotki uporabljajo za analitiko, vas bomo v skladu s tem Pravilnikom o varstvu podatkov o tem ločeno obvestili in po potrebi vprašali za privolitev.

Privolitev v uporabo piškotkov s tehnologijo Usercentrics

Za pridobivanje vašega soglasja za shranjevanje določenih piškotkov v vaši napravi in dokumentiranje te pridobitve na način, ki je skladen z zakonodajo o varstvu podatkov, kot tudi za uporabo določenih tehnologij, to spletno mesto uporablja tehnologijo za privolitev v uporabo piškotkov Usercentrics. To tehnologijo zagotavlja stranka Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Nemčija, s spletnim mestom: usercentrics.com (v nadaljevanju »Usercentrics«).

Ob vsakem obisku našega spletnega mesta se podjetju Usercentrics posredujejo naslednji osebni podatki:

 • Vaša izjava o privolitvi oziroma umik izjave o privolitvi
 • Vaš IP-naslov
 • Informacije o vašem brskalniku
 • Informacije o vaši napravi
 • Datum in čas vašega obiska našega spletnega mesta

Tehnologija Usercentrics poleg tega v vašem brskalniku shrani piškotek, ki omogoča upoštevanje vaše izjave o privolitvi oziroma umiku te privolitve. Tako zabeleženi podatki se shranijo, dokler od nas ne zahtevate izbrisa teh podatkov ali piškotka Usercentrics, ali dokler ne preneha obstajati razlog za shranjevanje podatkov. To ne posega v nobena druga obvezujoča zakonska določila v zvezi z obdobjem hrambe.

Tehnologija Usercentrics piškotke uporablja za pridobivanje privolitev, kot to zahteva zakon. Pravno podlago za to uporabo teh tehnologij zagotavlja prvi stavek točke c 2. odstavka 6. člena GDPR.

Pogodba o obdelovanju podatkov

Naše podjetje ima z Usercentrics podpisano Pogodbo o obdelovanju podatkov. Gre za pogodbo, ki jo predpisuje zakonodaja o varstvu podatkov, s katero se podjetje Usercentrics zavezuje, da bo vse osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta obdelovalo izključno v skladu z našimi navodili in določili GPDR.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik tega spletnega mesta in strani, ki ga sestavljajo, informacije samodejno zbira in shranjuje v t.i. dnevniških datotekah strežnika, ki se samodejno sestavljajo na podlagi komunikacije vašega brskalnika s strežnikom. Te informacije obsegajo:

 • Tip in različico uporabljenega brskalnika
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • URL-naslov posrednika
 • Gostiteljsko ime računalnika, ki dostopa
 • Čas strežniške poizvedbe
 • IP-naslov

Ti podatki se ne združujejo s podatki iz drugih virov.

Podatki se shranjujejo na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes tehnično brezhibno prikazovati in optimirati svoje spletno mesto. V ta namen je treba shranjevati dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam preko našega kontaktnega obrazca pošljete poizvedbo, bomo informacije, ki ste jih vnesli v ta obrazec, vključno z morebitnimi kontaktnimi informacijami, shranili z namenom obravnave vaše poizvedbe in za primer, če bomo imeli dodatna vprašanja. Teh informacij brez vaše privolitve ne bomo delili z drugimi.

Obdelava teh podatkov poteka na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena GDPR, če je zahtevek povezan z izvajanjem pogodbe ali če je potreben za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava podatkov poteka na podlagi našega legitimnega interesa za učinkovito obdelovanje vseh prejetih zahtevkov (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) ali na podlagi vaše privolitve (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), če je bila ta zahtevana.

Informacije, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, bomo hranili, dokler nas ne pozovete, naj te podatke izbrišemo, dokler ne umaknete svoje privolitve v shranjevanje podatkov, ali dokler ne preneha obstajati razlog, iz katerega te informacije hranimo (npr. ko je naš odziv na vašo poizvedbo zaključen). To ne posega v nobena druga obvezujoča zakonska določila, zlasti ne tista v zvezi z obdobjem hrambe.

Zahtevek po e-pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vaš zahtevek, vključno s povezanimi osebnimi podatki (ime, zahtevek) shranili in obdelali z namenom njegove obravnave. Brez vaše privolitve teh podatkov ne bomo posredovali nikomur.

Če je vaša poizvedba povezana z izvedbo pogodbe ali potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov, se ti podatki obdelujejo na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena GDPR. V drugih primerih se podatki obdelujejo na podlagi našega legitimnega interesa za učinkovito obravnavo prejetih poizvedb (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) ali na podlagi vaše privolitve (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), če smo jo pridobili.

Podatki, ki nam jih pošljete s pomočjo kontaktnih zahtevkov, ostanejo shranjeni, dokler nas ne pozovete, naj jih izbrišemo, dokler ne umaknete svoje privolitve v shranjevanje podatkov, ali dokler ne preneha obstajati razlog, iz katerega te informacije hranimo (npr. ko je obravnavanje vašega zahtevka zaključeno). Na obvezujoča zakonska določila, zlasti tista o zakonsko določenih obdobjih hrambe, to ne vpliva.

5. Analitična orodja in oglaševanje

Google Tag Manager

Poslužujemo se orodja Google Tag Manager. Ponudnik je podjetje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager nam na našem spletnem mestu omogoča vgraditev orodij za sledenje in statistično analizo, kot tudi drugih tehnologij. Google Tag Manager sam po sebi ne ustvarja nobenih uporabniških profilov, ne shranjuje piškotkov in ne izvaja samostojnih analiz. Njegova naloga je le upravljanje in izvajanje orodij, ki jih prek njega vključimo. Kljub temu pa si Google Tag Manager zabeleži vaš IP-naslov; tega lahko tudi posreduje Googlovemu matičnemu podjetju v Združenih Državah.

Google Tag Manager se uporablja na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes poskrbeti za hitro in enostavno vključitev raznih orodij v to spletno mesto ter za njihovo enostavno administracijo. Če je bila v zvezi s tem zahtevana privolitev, potem obdelava poteka izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR; privolitev je mogoče kadarkoli umakniti.

Google Analytics

To spletno mesto uporablja storitev za spletno analitiko Google Analytics. Ponudnik te storitve je podjetje Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Orodje Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vzorcev obnašanja obiskovalcev tega spletnega mesta. Upravljavec spletnega mesta v ta namen o uporabnikih zbira različne podatke, npr. strani, ki so jih ti obiskali, trajanje tega obiska, uporabnikov operacijski sistem ter izvor uporabnika. Google lahko te podatke združi v profil, ki ga pripiše dotičnemu uporabniku oziroma napravi, ki jo ta uporablja.

Storitev Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnikov, in sicer z namenom analiziranja obnašanja uporabnikov (npr. piškotke ali določanje značilnih vzorcev naprav). Podatki o rabi spletnega mesta, ki jih Google zabeleži, se praviloma prenesejo v Googlov strežnik v Združenih Državah, kjer se tudi shranijo.

To analitično orodje se uporablja na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Upravljavec tega spletnega mesta ima legitimen interes analizirati vzorce uporabe spletnega mesta z namenom optimizacije spletnih storitev, ki jih ponuja, kot tudi svojih oglaševalskih dejavnosti. Če se v zvezi s tem zahteva privolitev (npr. privolitev v hrambo piškotkov), se obdelovanje izvaja izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR; privolitev lahko kadarkoli umaknete.

Prenos podatkov v ZD se izvaja na podlagi Standardnih pogodbenih določil (»Standard Contractual Clause« oz. SCC) Evropske Komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacija IP-naslova

Na tem spletnem mestu smo vklopili funkcijo za anonimizacijo IP-naslova. Zato bo Google v državah članicah EU ali v drugih državah, ki so podpisale Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, vaš IP-naslov pred prenosom v ZDA skrajšal. Izjemoma se polni IP-naslov prenese v enega od Googlovih strežnikov v ZDA in skrajša tam. Google bo te informacije v imenu upravljavca tega spletnega mesta uporabljal zato, da analizira vašo uporabo spletnega mesta, ustvarja poročila o dejavnostih spletnega mesta in upravljavcu spletnega mesta zagotavlja druge storitve povezane z uporabo tega spletnega mesta in interneta. IP-naslov, ki se iz vašega brskalnika prenese skupaj s podatki storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi podatki, ki jih ima Google.

Vtičnik brskalnika

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno spremenite nastavitve svojega brskalnika. Ob tem vas sicer moramo opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Poleg tega lahko Googlu preprečite tako shranjevanje podatkov, ki jih ustvari piškotek in ki so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim IP-naslovom), kot tudi njihovo obdelovanje, in sicer tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednjem naslovu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ugovor shranjevanju podatkov

S klikom na spodnjo povezavo lahko storitvi Google Analytics preprečite shranjevanje vaših podatkov. Ko to storite, se nastavi poseben »opt-out« oz. izvzetveni piškotek, ki ob nadaljnjih obiskih spletnega mesta prepreči shranjevanje podatkov. Izklop Google Analytics.

Za več informacij o tem, kako storitev Google Analytics ravna z uporabniškimi podatki, si preberite Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na naslovu:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Obdelovanje pogodbenih podatkov

Z družbo Google smo podpisali sporazum o obdelovanju pogodbenih podatkov; pri uporabi storitve Google Analytics se v celoti držimo strogih določil nemških agencij za varstvo podatkov.

Demografski parametri, ki jih ponuja storitev Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo »demografskih parametrov«, ki jo ponuja storitev Google Analytics. Ta omogoča ustvarjanje poročil, ki vsebujejo podatke o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Te informacije pridobimo s pomočjo oglaševanja z Googlovimi oglasi na osnovi interesa, kot tudi s pomočjo podatkov o obiskovalcih, ki jih pridobijo tretji ponudniki. Teh podatkov ni mogoče povezati s specifičnimi posamezniki. To funkcijo imate možnost kadarkoli izklopiti, tako da ustrezno spremenite nastavitve oglaševanja v svojem Googlovem uporabniškem računu, lahko pa tudi v splošnem prepoveste shranjevanje podatkov o vas s strani storitve Google Analytics po navodilih v razdelku »Ugovor shranjevanju podatkov«.

Obdobje shranjevanja

Podatki na osnovi uporabnika ali dogodka, ki jih shranjuje Google, in ki so povezani s piškotki, uporabniškimi ID-ji ali oglaševalnimi ID-ji (npr. piškotki DoubleClick, oglaševalni ID Android) se anonimizirajo in izbrišejo po 14 mesecih. Za podrobnosti sledite naslednji povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. Vtičniki in orodja

YouTube z integracijo razširjenega varstva podatkov

Na našem spletnem mestu so vgrajeni videoposnetki storitve YouTube. Upravljavec tega spletnega mesta je podjetje Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Storitev YouTube uporabljamo v načinu razširjenega varstva podatkov. Pri YouTubeu zatrjujejo, da uporaba tega načina zagotavlja, da YouTube ne bo shranil nobenih podatkov o obiskovalcih tega spletnega mesta, preden si ti videoposnetek ogledajo. Kljub temu pa to ne pomeni nujno, da lahko zaradi uporabe načina razširjenega varstva podatkov popolnoma izključimo delitev podatkov z YouTubeovimi partnerji. YouTube na primer vedno vzpostavi povezavo z omrežjem Google DoubleClick, ne glede na to, če si videoposnetek ogledate, ali ne.

Takoj, ko na tem spletnem mestu začnete predvajati videoposnetek storitve YouTube, se vzpostavi povezava z YouTubeovimi strežniki. Rezultat tega je, da je YouTubeov strežnik obveščen o tem, katere od naših strani ste obiskali. Če ste ob obisku našega spletnega mesta vpisani v svoj račun YouTube, tej storitvi omogočite, da neposredno poveže vaše vzorce uporabe spleta z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se iz svojega YouTube računa izpišete.

Poleg tega bo YouTube ob predvajanju videoposnetka v vašo napravo shranil različne piškotke. Ti piškotki YouTubeu omogočajo pridobiti informacije o obiskovalcih našega spletnega mesta. Med drugim se te informacije uporabljajo za pridobivanje statistike ogledov videoposnetka z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje spletnega mesta in preprečevanja prevar. Ti piškotki bodo v vaši napravi ostali, dokler jih ne izbrišete.

V nekaterih okoliščinah lahko po tem, ko začnete predvajati YouTube videoposnetek, pride do dodatnih operacij za obdelavo podatkov, nad katerimi mi nimamo nadzora.

Storitev YouTube uporabljamo na podlagi interesa predstaviti naše spletne vsebine na všečen način. Po točki f 1. odstavka 6. člena GDPR se to šteje kot legitimen interes. Če je bila v zvezi s tem zahtevana privolitev, potem obdelava poteka izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR; privolitev je mogoče kadarkoli umakniti.

Za več informacij o tem, kako YouTube ravna z uporabniškimi podatki, glejte Pravilnik o zasebnosti podatkov storitve YouTube na naslednjem naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Googlove spletne pisave (lokalna vdelava)

Za zagotavljanje dosledne uporabe pisav na tem spletnem mestu uporabljamo t.i. spletne pisave, ki jih ponuja Google. Ker se Googlove pisave namestijo lokalno, se zaradi tega povezava z Googlovimi strežniki ne vzpostavi.

Za več informacij o Googlovih spletnih pisavah sledite tej povezavi: https://developers.google.com/fonts/faq in preberite Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (lokalna vdelava)

Za zagotavljanje dosledne uporabe pisav na tem spletnem mestu uporabljamo pisavo Font Awesome. Pisava Font Awesome je nameščena lokalno; povezava s strežniki podjetja Fonticons, Inc. zato ni potrebna.

Za več informacij o pisavi Font Awesome si preberite Izjavo o zasebnosti podatkov za Font Awesome na naslovu: https://fontawesome.com/privacy.

Google Zemljevidi

To spletno mesto uporablja kartografsko storitev Google Zemljevidi, in sicer prek API-ja. Ponudnik je podjetje Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Za uporabo funkcij storitve Google Zemljevidi je treba shraniti vaš IP-naslov. Praviloma se ta podatek prenese Googlovim strežnikom v ZDA, kjer se shrani. Upravljavec tega spletnega mesta nad prenosom teh podatkov nima nadzora.

Storitev Google Zemljevidi uporabljamo zato, da svoje spletne vsebine predstavimo na všečen način in da vam olajšamo najti lokacije, ki jih na našem spletnem mestu navajamo. To šteje kot legitimen interes po točki f 1. odstavka 6. člena GDPR. Če je bila v zvezi s tem pridobljena izjava o privolitvi, se podatki obdelujejo izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR. Izjavo o privolitvi lahko kadarkoli umaknete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah (SCC) Evropske komisije. Podrobnosti najdete tukaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki si preberite Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Recaptcha

Na tem spletnem mestu uporabljamo storitev »Google reCAPTCHA« (v nadaljevanju »reCAPTCHA«). Ponudnik je podjetje Google Ireland Limited (»Google«), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Storitev reCAPTCHA je namenjena ugotavljanju, ali podatke na spletnem mestu (npr. ob izpolnjevanju kontaktnega obrazca) vnaša človek, ali če to opravlja avtomatiziran program. To presojanje reCAPTCHA izvaja tako, da na podlagi raznih parametrov analizira obnašanje obiskovalcev spletnega mesta. Ta analiza se samodejno začne izvajati takoj, ko obiskovalec obišče spletno mesto. Pri tej analizi reCAPTCHA uporabi celo vrsto podatkov (npr. IP-naslov, čas, ki ga uporabnik prebije na spletnem mestu in način, kako uporabnik premika kazalec miške). Podatki, ki se beležijo v okviru te analize, so posredovani podjetju Google.

Analize reCAPTCHA se izvajajo povsem v ozadju. Obiskovalci spletnega mesta o izvajanju te analize niso obveščeni.

Podatki se shranjujejo in analizirajo na podlagi točke f 1. odstavka 6. člena GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes svoja spletna mesta zavarovati pred zlorabo v obliki avtomatiziranega vohunjenja in pred neželeno pošto. Če je bila v zvezi s tem pridobljena izjava o privolitvi, se podatki obdelujejo izključno na podlagi točke a 1. odstavka 6. člena GDPR. Izjavo o privolitvi lahko kadarkoli umaknete.

Več informacij o storitvi Google reCAPTCHA najdete v Googlovi izjavi o zasebnosti podatkov ter v Pogojih uporabe na naslednjih naslovih: https://policies.google.com/privacy?hl=en and https://policies.google.com/terms?hl=en.

7. Ponudniki storitev za elektronsko poslovanje in plačevanje

Obdelava podatkov (podatki o strankah in pogodbah)

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo samo v obsegu, ki je potreben za vzpostavitev ali organizacijo vsebine pravnega razmerja ali njegovo spremembo (popis podatkov). To počnemo na podlagi točke b 1. odstavka 6. člena GDPR, ki dovoljuje obdelovanje podatkov z namenom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali izvajanja predpogodbenih ukrepov. Osebne podatke v zvezi z uporabo tega spletnega mesta (podatke o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le v obsegu, potrebnem za zagotavljanje storitev uporabnikom ter njihovo zaračunavanje.

Ko se naročilo zaključi ali ko se poslovno razmerje prekine, se podatki, ki smo jih zbrali o stranki, izbrišejo. To ne posega v nobena druga obvezujoča zakonska določila v zvezi z obdobjem hrambe.

8. Storitve po meri

Prošnje za zaposlitev

Obiskovalcem spletnega mesta omogočamo oddajanje prošenj za zaposlitev (npr. prek e-pošte, po pošti ali z oddajo spletnega obrazca za prošnjo za zaposlitev). V nadaljevanju vam bomo opisali obseg, namen in način uporabe osebnih podatkov, ki jih pridobimo v povezavi s postopkom oddaje prošnje za zaposlitev. Zagotavljamo vam, da bomo pri zbiranju, obdelavi in uporabi vaših podatkov upoštevali veljavne pravice glede zasebnosti podatkov in vsa druga zakonska določila ter da bomo vaše podatke vselej obravnavali kot strogo zaupne.

Obseg in namen zbiranja podatkov

Če nam pošljete prošnjo za zaposlitev, bomo vse s tem povezane osebne podatke (npr. podatke za kontakt in komunikacijo, dokumente, priložene prošnji, zapiske, ustvarjene tekom razgovora za zaposlitev itd.) obdelali, če bo za odločitev glede vzpostavitve delovnega razmerja to potrebno. Pravna podlaga za zgoraj opisano so 26. odstavek novega GDPR po nemški zakonodaji (Pogajanje o delovnem razmerju), točka b 1. odstavka 6. člena GDPR (Splošna pogodbena pogajanja) in – v primeru, da ste dali privolitev – točka a 1. odstavka 6. člena GDPR. Svojo privolitev lahko kadarkoli umaknete. Znotraj našega podjetja bomo vaše podatke dali na razpolago le tistim posameznikom, ki bodo vpleteni v obdelavo vaše prošnje za zaposlitev.

Če boste na podlagi vaše prošnje zaposleni, bomo podatke, ki ste jih poslali, shranili na podlagi 26. odstavka novega GDPR in točke b 1. odstavka 6. člena GDPR za namen beleženja delovnega razmerja v naš sistem za obdelavo podatkov.

Obdobje hrambe podatkov

Če vam zaposlitve ne moremo ponuditi, če ponudbo zaposlitve zavrnete, ali če svojo prošnjo umaknete, si pridržujemo pravico, da podatke, ki ste nam jih poslali, na podlagi našega legitimnega interesa (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR) hranimo še do največ 6 mesecev od zaključka postopka prošnje za zaposlitev (zavrnitve ali umika prošnje). Po tem se podatki izbrišejo, fizični dokumenti, povezani s prošnjo, pa uničijo. Ta hramba je namenjena predvsem kot dokazno gradivo v primeru pravnega spora. Če se izkaže, da bodo podatki še vedno potrebni tudi po izteku tega 6-mesečnega obdobja (npr. zaradi bližnjega ali odprtega pravnega spora), bo izbris izveden šele, ko razloga za nadaljnjo hrambo ne bo več.

Obdobje hrambe se lahko podaljša tudi na podlagi vaše privolitve (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR), ali če zakonski predpisi glede hrambe podatkov preprečujejo izbris.

Uvrstitev na listo kandidatov

Če vam zaposlitve ne ponudimo, se lahko pridružite naši listi kandidatov. Če boste uvrščeni na to listo, se bodo vanjo prenesli vsi dokumenti in informacije, povezani s prijavo, tako da vas bomo lahko kontaktirali, če se odpre primerno delovno mesto.

Na listo kandidatov vas bomo uvrstili izključno na podlagi vašega izrecnega dovoljenja (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR). Dogovor o vlogi je prostovoljen in ni povezan s postopkom prijave v poteku. Zadevna oseba lahko svoje soglasje kadarkoli umakne. V tem primeru se podatki, shranjeni v okviru liste kandidatov, nepreklicno izbrišejo, razen če obstajajo zakonski razlogi za njihovo nadaljnje shranjevanje.

Podatki, shranjeni v okviru liste kandidatov se nepreklicno izbrišejo najkasneje v dveh letih po tem, ko je bilo izdano soglasje.