Zum Hauptinhalt springen
JEZICI:

Hibridni čistilnik zraka in prostorov HARC

Podjetje DOMEL, d.o.o. je skupaj s podjetjem HYLA d.o.o. v okviru razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« kratica »JR RRI NOO« pridobilo sofinanciranje projekta z nazivom: Hibridni čistilnik zraka in prostorov (angl. HARC - Hybrid Air and Room Cleaner) (kratica HARC). Projekt poteka od 28.10.2022 dalje in traja 24 mesecev. Celotna vrednost projekta znaša 682.500 EUR, naložba je sofinancirana v višini skoraj 300.000 EUR, od tega 165.000 EUR za Domel in 135.000 EUR za Hylo. Namen projekta Hibridni čistilnik zraka in prostorov je razviti nov čistilnik zraka in prostorov, katerega visok izkoristek bo znatno prispeval k nižjim izpustom toplogrednih plinov v primerjavi z obstoječimi rešitvami (v predvideni življenjski dobi 35 % manj emisij toplogrednih plinov), prav tako bo vanj vgrajenega manj materiala in bo dosegal višjo stopnjo reciklabilnosti. 

Na trgu se delež baterijskih sesalnikov povečuje zaradi njihove praktičnosti, saj niso vezani na bližino električne vtičnice. Baterijske sesalnike na trgu lahko delimo v dve skupini. Prvi so sesalniki z integrirano baterijo katere moramo, ko se nam baterija izprazni, priključiti na polnilec in počakati da se le-ta vnovično napolni. Drugi so sesalniki z izmenljivo baterijo. Izmenljiva baterija nam omogoča, da prazno baterijo enostavno zamenjamo s polno in nadaljujemo z delom.  

V primerjavi z drugimi ročnimi orodji, kjer so baterijske izvedbe prevladale že pred časom, sesalniki za svoje delovanje potrebujejo večje moči in je zato čas sesanja kratek. Za povečanje časa delovanja bi lahko vzeli večjo baterijo, ki pa je težka in draga. Če želimo povečati samo čas delovanja sesalnika, ne pa tudi njegove mase zaradi velike baterije, potem mora biti sesalnik energetsko učinkovit. To lahko dosežemo z energetsko učinkovito sesalno enoto in krmilje ter z ustrezno konstrukcijo zračnih kanalov v sesalniku, ki imajo majhne tlačne izgube. Tako zasnovan sesalnik bo za enako učinkovito sesanje potreboval manjše moči, kar nam podaljša čas delovanja na bateriji. Namen projekta HARC je razvoj energetsko učinkovitega hibridnega čistilnika zraka in prostorov, ki se bo napajal iz baterije oziroma električnega omrežja. Na krmilju sesalne enote je pretvornik, ki izmenično napetost iz omrežja zniža in usmeri. S to enosmerno napetostjo se potem napaja motor sesalne enote takrat, ko je baterija prazna. Po končanem čiščenju zraka ali prostora, se ta pretvornik uporabi za polnjene baterije. Tako lahko dokončamo generalno čiščenje hiše, ne da bi vmes morali večkrat čakali, da se baterija spet napolni.

Cilj RRI projekta je torej razviti izdelek Hibridni čistilnik zraka in prostorov, ki bo predstavljal svetovno novost in se bo v svoji tržni niši uvrščal v premijski razred. Produkt v prvi vrsti izboljšuje kakovost življenja v notranjih prostorih z učinkovitim zagotavljanjem čiščenja zraka in površin, skozi visoko stopnjo izločanja trdnih delcev iz toka zraka z uporabo principa vodne filtracije v kombinaciji s centrifugalnim separatorjem. Projekt vključuje tri bistvene izboljšave glede na konkurenčne izdelke na trgu:

  • V sklopu aktivnosti bo razvit novi centrifugalni separator. 
  • Novost predstavlja tudi visoko učinkovita elektronsko komutirana sesalna enota (EC SE), ki bo nadgrajena s sistemskim krmiljem, ki bo združevalo krmilno elektroniko električnega motorja, elektroniko za upravljanje z baterijo in elektroniko za zagotavljanje uporabniških funkcij aparata. 
  • To bo omogočalo hibridno napajanje, ki bo ena ključnih konkurenčnih prednosti produkta.

Projekt HARC je skladen z namenom javnega razpisa, saj bodo v fazi izdelave pogona emisije CO2 celo za 45% nižje od trenutno obstoječega enakovrednega pogona. Izdelek bo plod slovenskega znanja ter bo velika večina komponent tudi izdelana v Sloveniji. 

Celoten načrt „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).  Več o financiranju s strani EU na spletni strani www.evropskasredstva.si. Cilj načrta je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije COVID-19 ter zagotoviti, da bo gospodarstvo in družba bolj trajnostna, odpornejša ter bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda.